PENGURUSAN TERTINGGI PKNM

Tn Ir Ridhuan Affandi Bin Abu Bakar
Ketua Pegawai Eksekutif
Datuk Mashitah Binti Datuk Wira Ismail
Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif (Khimat Pengurusan & Kewangan)
Tn Haji Abdul Bahar Bin Bahari
Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif (Peng Perniagaan & Komunikasi Korporat)
Datuk Lim Chow Beng
Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif (Teknikal & Projek)